Vaccinbevis

 

 • Godkänt bevis krävs
 • Ej godkänt bevis = Nekad
 • Inget bevis = Nekad
 

Krav på vaccinbevis fr.o.m. 1 december 2021
Vi får många frågor gällande vaccinationsbevis och vad som gäller, detta är lika nytt för oss som för er gäster och det enda vi har att luta oss mot i dagsläget är informationen som finns tillgänglig på regering och olika myndigheters hemsidor. Vi kommer fortsättningsvis erbjuda våra besökare trygga och säkra evenemang. Fr.o.m. 1 december 2021 inför regeringen, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, vaccinationsbevis som ska gälla på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 besökare. Vi ställer oss positiva till införandet av vaccinationsbevis och kommer att följa dessa regler och rekommendationer. Vi hoppas på ömsesidig förståelse från alla inblandade så att vi tillsammans kan genomföra alla evenemang på bästa sätt.

 

Så här funkar vaccinationsbevis:
Uppvisande av beviset tillsammans med legitimation gör att du kan besöka evenemanget. Du kan antingen ha med dig vaccinationsbeviset i din smartphone eller ha med dig en pappersutskrift.

 

Kontroll av vaccinationsbevis:

 

 • Samtliga personer som vill besöka oss måsta uppvisa ett giltigt bevis.
 • Ladda ned ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se (mobilt Bank-ID krävs).
 • Kontrollera att ditt vaccinationsbevis är giltigt över konsertdatumet (både utskrivet och digitalt vaccinationsbevis är giltigt).
 • Var redo att visa ID-kort/legitimation i samband med uppvisandet av vaccinationsbeviset.
 • Kom i god tid! Inpasserandet kan eventuellt ta lite längre tid, så se till att vara på plats i god tid innan konserten börjar för en smidig inpassering.
 • Testbevis (negativt covid-test) eller tillfrisknandebevis gäller inte som vaccinationsbevis. 

Ej godkänd – Orsaker
Besökaren har inte fått alla doser som krävs för att klassas som fullvaccinerad (detta beroende på vaccinsort). Exempelvis 14 dagars karenstid sedan besökaren tog sista dos vaccin, fel vaccintyp eller antal vaccindoser. Rätt antal doser vacciner innebär 2/2 doser Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca), eller 1/1 Covid-19 Vaccine Janssen efter 14 dagars karenstid.

Vaccinationsbevisets giltighetstid har passerat. Vaccinationsbeviset har ett bäst före-datum och besökarens vaccinationsbevis har gått ut och behöver uppdateras. Gästen kan behöva ladda ner ett nytt på covidbevis.se
. OBS! – Tillfrisknandebevis gäller ej!

 

Under 18 år

Besökare under 18år behöver ej uppvisa giltigt vaccinationsbevis innan 22:00, efter 22:00 gäller 18års åldergräns i hela huset.

 

Arrangören måste neka inträde.

Vid uppvisande av ej godkänt vaccinationsbevis är arrangören i detta fall tvungen att neka inträde med hänvisning till regeringens beslut om krav på giltigt vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 besökare.

 

Vad gäller om jag har en biljett men är ovaccinerad?
Hinner du inte bli vaccinerad men har köpt biljetter så erbjuder vi just nu återbetalning av biljetter fram till och med 5/12 -21.

 • Vi erbjuder endast återbetalning på biljetter till evenemang som infaller innan 28/2 -22.
 • Vi kan endast betala tillbaka biljettvärdet, vi kan ej återbetala leverantörens serviceavgift.
 • Pengarna betalas automatiskt tillbaka till det kort eller swish som användes vid köp.
 • Efter den 5/12 -21 gäller ordinarie köpevillkor och återbetalning är inte längre möjligt.
 • Den 6/12 skickas en sammanställning till vår leverantör och pengarna betalas tillbaka senast 17/12 -21

 

Återbetalning

Kan begäras t.o.m. 5/12 2021

Ta kontakt med oss! – info@rattvikbowling.se

 

Läs mer om beslutet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/beslut-om-vaccinationsbevis-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-galler-fran-1-december-2021/ 

Läs mer om hur du skaffar vaccinationspass:
https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

 

Kontakta oss för övriga frågor
info@rattvikbowling.se